MEIE MEESKOND

“Meie meeskonna missiooniks on luua arengukeskkond, mis on esmajoones suunatud KOGEMUSE saamisele läbi reaalse tegevuse mängulistes situatsioonides.”

Dmitri Volov

Koolitaja

„Olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel ning täiendanud ennast ka andragoogika valdkonnas Tallinna Ülikoolis. Oman pikaajalist töö- ja juhikogemust erinevates kaasaegsetes organisatsioonides ning kasutan oma kogemust pikaajaliste juhtimisprogrammide läbiviimisel.

Minu tööstiil on asjalik, analüütiline ja eesmärgipärane. Hindan kõrgelt ettevõtlikkust, kompetentsust ja konstruktiivseid hoiakuid, mis annavad inimesele vabaduse liikuda oma sihtide poole.“

Lyosha Razin

Mänguarhitekt

„Mul on magistrikraad Hariduse Juhtimise erialal. Olen Mitteformaalse Koolituskeskuse GAME club loovjuht. Meie kursused on mitmeid aastaid saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi preemiaid

Mäng on minu jaoks selgelt planeeritud süsteem, mis tugineb konkreetsetele eesmärkidele. Mäng annab suurepärase võimaluse efektiivselt kinnistada teoreetilist materjali seda praktiseerides ning annab osalejatele vajaliku kogemuse, mida nad saavad integreerida reaalsesse tööellu.“

MEIE METOODIKA

SMART GAMES™ on arendusmetoodika, mille on välja arendanud Eesti aktiivõppe eestvedajad Dmitri Volov ja Lyosha Razin, kasutades selleks oma pikaajalisi kogemusi töös nii äri- kui ka avaliku sektori organisatsioonidega.

“Oleme kindlal veendumusel, et kõige tähtsam on inimeste arendamisel lähtuda maailmas üldtunnustatud Edgar Dale’i õppimismudelist, mis väga selgelt näitab praktilise tegevuse ning reaalse kogemuse ülitugevat seost teadmiste, oskuste omandamise ning hoiakute kujundamisega.”

TUTVUGE KOOLITUSPÄEVADE KAVADEGA

Valige välja Teid huvitavad koolitusteemad (võivad olla kõik 6). Täitke väljad ning koheselt saate oma e-mailile detailsed koolituskavad.

Igale koolitusteema kesksele väärtusele pühendame terve päeva.
KLIENDID MEIST

Lyosha omapära minu arvates pühendumine, hingega teema ja tegevuse juures olemine, soov pakkuda head ja toimivat lahendust, hoolivus. Ürituse läbiviijana – tolerantsus, soojus ja lustlik meel.


Külli Meier Sampo Pank

Olete loovate ja uuenduslike mängude maailma eestvedajad Eestis. Lyoshal on julgust ja ettevõtlikkust teha asju omamoodi ning avada inimeste jaoks uued maailmad.


Piret Puss Eesti Personalitöö Arendamise Ühing

Kõigepealt veel kord suured tänud teile. Mäng oli kaasahaarav ja intrigeeriv. Eriti meeldis mulle ärimängus pakutud teenuse osutamise kohustus koha peal. Pean seda strateegiliselt väga oluliseks nüansiks, sest oma igapäevatöös kohtame üha enam ignorantset suhtumist või ebapädevust teatud tööprotsesside ajakulu ja raskuse osas ja ma isiklikult pean selle otseseks süüdlaseks vähest käelise tegevuse kogemust või üldse selle puudumist. Paljud noored kasvavad üles, käivad ülikoolis ja suunduvad tööle Exceli tabeleid koostama, omamata isegi ettekujutust sellest, kui palju võiks võtta aega ühe 500-ruutmeetrise maalapi riisumine. Ja see on minu jaoks kasvav probleem. Seepärast meeldis mulle eriti see kohustus osutada teenust kohapeal.


Jaanus Vahtra Reklaamiagantuur TAEVAS Ogilvy

Mulle tundub, et Teie korraldatud loovtöö päev ergutas ja suunas meie töötajaid mõtlema sellises suunas, mis neid ennastki üllatas. Ühtsustunde tekitamine läbi erinevate mängude aitas töötajaid avada, ning eeldatavasti on meil kõigil edaspidi võimalik üksteist paremini mõista. Päev oli täis reipust ja energiat ning mulle meeldis väga see, et Te suutsite läbi erinevate mängude jõuda lõppeesmärgis sellistele seisukohtadele, mida mängima hakates ei osanud oodatagi. Proovilepanek erinevates situatsioonides ergastas inimeste mõtteviise ning suunas mõtlema teisiti kui tavaliselt. Minule isiklikult meeldis väga mäng, kus me võrdlesime töökohta esimese armastusega – uskumatu, aga tõsi, sest emotsioonid olid ju sarnased! Ma loodan väga, et sellest võrdlusest tekkis nii mõnelgi mõtlemise ja edasiste seisukohtade kujundamise hetk.


Kadri Randveer Tallinna Farmaatsiatehase AS

Teie korraldatud õhtu andis palju mõtlemisainet, kuidas teha erinevaid tegevusi läbi mängu, sest:

– mäng avab inimesi palju kiiremini;
– mängulisus võtab maha inimeste pinged ja võimaldab väljuda oma igapäevarollist;
– mängus selguvad erinevad anded, näiteks kui loov on inimene, kui hea meeskonna mängija ta on jne;
– mängu saab kaasata kogu meeskonna;
– mängus saab osaleda vabatahtlikult;
– ja palju muud.


Jaana Taniberg Sotsiaalministeerium

Minu meelest on teie omapära selles, et
– ülesanded on mõtestatud ja sisaldavad mängulist tegevust, millele järgneb analüüs;
– tegevused muutuvad lihtsamast keerulisemaks või vähem kaasavast enam kaasavaks, nii et on aega „üles soojeneda”, mis on põhjamaalase jaoks oluline;
– tegevused on uued – olete need ise välja mõelnud ja ei teki tunnet, et „olen seda juba miljon korda teinud”;
– eri kultuuridest pärit meeskonnaliikmed muudavad teie tiimi kultuurierisustele tundlikuks ning võimaldavad tegeleda mitmekeelsete rühmadega;


Maris Kadakas Eesti Energia

Koolitaja Dmitri oli super, valdas koolituse sisu, oskas seda suurepäraselt edasi anda, rahuliku kehakeele ja kõnega; oli intelligentne ja soe. Lõi sobiva tempo ja positiivse õhkkonna. Meie meeskonna kokkuvõtlik hinnang koolitusele: parimaid koolitusi kus oleme osalenud ja üks paremaid koolitajaid keda oleme näinud.


Tea Matson Eesti Energia AS

We have enjoyed your training very much.The most beneficial was that through a simple game we were able to touch topics which are difficult to acknowledge in the real life. The discussion that we had after every task made it simple and easy to understand. Unlike the long and boring presentations or lectures games made it fun and memorable experience.


Tomas Lenkšas Studio Moderna OÜ, Managing director

Today we will finish nearly one year long development program for our customer focused team members. We have faced many challenges and managed overcome them all. Thank you Dmitri Volov for your excellent input and insights, thank you for your flexibility. You are awesome trainer, coach, teacher! Be warned, will work with you again in the near future!


Katrin Leetmaa Eolane Estonia AS

Dmitri Volov viis meie ettevõttes läbi mitmeid juhtimiskoolitusi, mis on sisaldanud erinevaid juhtimisega seotud teemasid (sh. motiveerimine, coaching, tulemusvestluse läbiviimine, keerulised vestlused töötajatega, eesmärkidel põhinev juhtimine, meeskonnatöö jt). Oleme senise koostööga olnud väga rahul ja osalejate tagasiside on koolitaja kohta olnud väga positiivne. Koolitusi on iseloomustanud sisutihedus, osalejate aktiivsust tagava metoodika rakendamine ning teemade arusaadav käsitlus.


Grete Kaal Ericsson Eesti AS

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Vastame meeleldi kõikidele Teie küsimustele

info@smartgames.ee
+372 510 4856